Therapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren.


"Ondersteuning opdat jouw kind in een liefdevolle leeromgeving kan opgroeien en mag openbloeien tot een unieke persoonlijkheid."

Vandaag vormt het voor kinderen en jongeren een uitdaging om in onze complexe en veeleisende maatschappij een zorgeloze kindertijd en jeugd te beleven. Voelt jouw kind zich onzeker, angstig, lusteloos, verdrietig, boos? Ervaart het problemen op school zoals leermoeilijkheden, concentratieproblemen, faalangst, pestgedrag, gebrek aan assertiviteit of motivatie? Ondervindt jouw kind moeilijkheden om ingrijpende gebeurtenissen zoals echtscheiding, ongeval, ziekte, overlijden, ... te verwerken? Is jouw kind 'hooggevoelig'? Bemerk je energieverlies of gedragsveranderingen wanneer jouw kind in bepaalde omgevingen of sferen vertoeft?

"Via een zachte en warme aanpak wordt er inzicht en bewustzijn aan jouw kind of jongere aangereikt."

Kinderen communiceren anders dan volwassen en vaak uiten ze hun onvrede onder de vorm van gedragsveranderingen en emotionele uitspattingen. Vandaar dat het accent in deze begeleiding aangepaste werkvormen vraagt zoals tekenen, schilderen, knutselen, dans en zang, relaxatie en ontspanningsvormen om binding te krijgen met de leefwereld van jouw kind.

"Kind en ouder vormen een mooie spiegel voor elkaar."

Als ouder kan je veel leren en ontvangen van deze wederzijdse band, daarom is het belangrijk dat jij als ouder(s) of opvoeder(s) betrokken bent in de begeleiding, zodanig dat er een mooie verbinding met elkaars leefwereld mag plaatsvinden.

Concreet?

Heel vaak doorloopt de ouder(s) ook één of meer individuele sessie(s) om het bewustzijn te verruimen.

In de opvoeding van jouw kind gaat het er niet meer om jouw eigen conditionneringen en patronen door te geven, doch ontvankelijk zijn voor WIE jouw kind in wezen is en WAT het zo wijselijk nodig heeft om een gelukkig en harmonieus leven te leiden.

Vanuit deze levensinstelling gaat de ontwikkeling van jouw kind hand in hand met een groeiend bewustzijn, open levensvisie en warme opvoedingsstijl van de ouder, zodat iedereen gelukkig mag zijn!

"Nieuwe Tijdskinderen"

Ik begeleid je eveneens als ouder om te leren omgaan met de uitdagingen die de opvoeding van Nieuwe Tijdskinderen met zich meebrengen.

Je krijgt een vernieuwend opvoedingskader aangeboden van waaruit hypersensitiviteit, ADHD, hoogbegaafdheid, 'paranormale kwaliteiten', autisme, ... anders bekeken en aangepakt mag worden. In het najaar zal ook een workshop over dit thema gegeven worden, meer informatie zal je dan vinden onder de rubriek workshops.